کراتین چیست؟

کراتین ماده ای است که به طور طبیعی در بدن شما و غذاهایی همچون گوشت قرمز موجود است. شاید بتوان به جرات گفت کراتین بیشترین ماده ای است که در مکمل های بدن سازی مورد تحقیق قرار گرفته است. نتیجه این تحقیقات عبارت است از اینکه کراتین به وسیله جذب…