مدت زمان موثر برای تمرین

بهترین مدت زمان تمرین ۴۵ دقیقه تا ۱ ساعت است. شدید ترین و سنگین ترین تمرینات را نیز میتوان در این زمان به پایان برد. اگر تمرین شما بیش از این طول میکشد یا در باشگاه مشغول گپ زدن با دیگرانید و یا محو تمرین دیگران شده و خود را…