با دستگاه تمرین کنم یا وزنه آزاد؟

بستگی به هدف شما دارد. ساختن بدنی زیبا یا تفریح در باشگاه؟ اگر جواب شما گزینه اول است فقط و فقط هالتر و دمبل سازنده عضلات در هم تندیده شما خواهد بود. دستگاه ها برای پمپاژ خون بیشتر و همچنین شکل دادن به عضلات عالی اند اما برای ساختن عضلات…