زنان برای رسیدن به حجم و وزن ایده آل به چه مقدار پروتئین نیاز دارند؟

زنان واقعا به چه مقدار پروتئین نیاز دارند؟     خانم ها، شما ممکن است یک رژیم غذایی جامع داشته باشید، اما آیا پروتئین کافی برای عملکرد بدنی و فعالیت‌های فیزیکی خود دریافت میکنید؟ تحقیقات اخیر راهکارهایی را به شما پیشنهاد میکند که در ادامه خواهید خواند! از هورمون‌ها و…

مزایای تمرین با وزنه برای بانوان

بانوان بیشتر به محیط های باشگاهی باز، جهت تمرینات هوازی؛ تمریناتی مثل زومبا و امثالهم علاقه مند بوده و بیان میکنند به دلیل ترس از بزرگ شدن عضلاتشان بر اثر کار با وزنه؛ سراغ کار با وزنه های آزاد و یا دستگاه ها نمیروند. اولا میزان متابولیسم بدن با افزایش…