استروئید آنابولیک چیست؟

استروئیدهای آنابولیک دسته ای از دارو ها میباشند که به صورت مصنوعی از تسوتسترون و یا سایر ترکیبات آن ساخته میشود، بنا براین برای شناخت کافی میبایست با هورمون تسوتسترون آشنایی پیدا کرد. تسوتسترون اصلی ترین هورمون جنسی مردانه است. این هورمون توسط سلول‌های لیدیگ(Leydig cells) درون بیضه به مقادیر…