برنامه ی تمرینی ۵x5s کل بدن جیم استوپانی

برنامه ی تمرینی ۵x5s کل بدن جیم استوپانی استفاده از این روش تمرینی ۵ روزه ی کلاسیک باعث افزایش قدرت و عضله می شود. حتی بهترین تکنیک های تمرینی هم باید هر از گاهی تغیر یابند. برنامه ی کلاسیک ۵×۵ هم از این قائده مستثنی نیست. این برنامه همیشه نتایج…

گروه بندی عضلات برای کسانی که سه روز در هفته تمرین مینمایند

افرادی که به دلیل مشغله کاری و یا برنامه تمرینی خاص؛ قادر به تمرین بیش از سه روز در هفته نیستند می‌توانند از گروه بندی زیر برای تمرین عضلات استفاده نمایند: روز اول: سینه، سرشانه و پشت بازو. تمامی عضلات فوق در تمرین به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیرند؛…

برنامه جادویی برای سینه های با نقص در بالا سینه

پرس بالا سینه دمبل ۸*۳ پرس بالا سینه با دستگاه اسمیت ۸*۳ قفسه بالا سینه دمبل ۸*۳ پرس سینه دمبل ۸*۳ قفسه سینه دستگاه ۸*۳ پرس زیر سینه هالتر ۱۲*۳ برنامه ذکر شده تنها یک بار در هفته اجرا میگردد. تنها کسانی مجاز به اجرای این برنامه هستند که مرحله…

برنامه جادویی برای سینه های بالانس

پرس سینه هالتر ۹*۳ پرس سینه دمبل ۸*۳ شنا سوئدی ۱۲*۳ پارالل ۸*۳ پرس بالاسینه هالتر ۶*۳ پرس زیر سینه هالتر ۸*۳ برنامه ذکر شده تنها یک بار در هفته اجرا میگردد. تنها کسانی مجاز به اجرای این برنامه هستند که مرحله مبتدی را رد نموده و دارای تغذیه و…

برنامه جادویی برای سرشانه ها

سرشانه از جلو هالتر ۸*۳ سرشانه از پشت هالتر ۸*۳ سرشانه دمبل ۸*۳ سرشانه با دستگاه ساق پا ۸*۳ جلو سرشانه دمبل ۸*۳ سرشانه از بغل دمبل ۸*۳ برنامه ذکر شده تنها یک بار در هفته اجرا میگردد. تنها کسانی مجاز به اجرای این برنامه هستند که مرحله مبتدی را…