بدون استفاده از هورمون ها میتوانید همانند بدن سازان حرفه ای رشد نمایید

بر خلاف ادعای بسیاری از سایت ها و مجله ها تمامی بدن سازان حرفه ای – بدون استثنا از داروهای هورمونی و یا استروئید ها استفاده مینمایند. در اصل بدون دستکاری هورمونی در بدن رسیدن به بدنی در سطح حرفه ای و قهرمانی در دسترس نیست. البته در نظر داشته…