بدون استفاده از هورمون ها میتوانید همانند بدن سازان حرفه ای رشد نمایید

بر خلاف ادعای بسیاری از سایت ها و مجله ها تمامی بدن سازان حرفه ای – بدون استثنا از داروهای هورمونی و یا استروئید ها استفاده مینمایند. در اصل بدون دستکاری هورمونی در بدن رسیدن به بدنی در سطح حرفه ای و قهرمانی در دسترس نیست. البته در نظر داشته…

مزایای تمرین با وزنه برای بانوان

بانوان بیشتر به محیط های باشگاهی باز، جهت تمرینات هوازی؛ تمریناتی مثل زومبا و امثالهم علاقه مند بوده و بیان میکنند به دلیل ترس از بزرگ شدن عضلاتشان بر اثر کار با وزنه؛ سراغ کار با وزنه های آزاد و یا دستگاه ها نمیروند. اولا میزان متابولیسم بدن با افزایش…