از چه زمانی می بایست دوره PCT را شروع می نمایند؟

آغاز دوره PCT بستگی به نیمه عمر استرویید مصرفی دارد برای مثال تسوتسترون سایپیونات و انانتات که دارای نیمه عمره ۸ روزه میباشند، ۳ تا ۷ روز بعد اقدام به شروع دوره PCT مینمایند. در صورت سنگینتر بودن دز ها تعداد این روز ها افزایش میابد. تصویر زیر چند نمونه…

دوره علمی PCT ارایه شده توسط دکتر Michael Scally

دورهPCT زیر توسط دکتر Michael Scally که شخصی بسیار شناخته شده و معروف در زمینه تحقیق درباره اسرویید های آنابولیک و همچنین هورمون های بدن انسان میباشد پس از تحقیقی مفصل تهیه گردیده است. نتیجه این تحقیق بر روی مردانی انجام گرفت که به مدت ۱۲ هفته تسوتسترون سایپیونات و…

نقش آنتی استروژن ها در دوره های PCT

دو داروی آنتی استروژنیک کلومید Clomid یا (clomiphene citrate) و نولوادکس Nolvadex یا tamoxifen citrate دارو هایی هستند که اغلب در دوره های Post-Cycle Therapy مورد استفاده قرار میگیرند. وظیفه این گروه از دارو ها مهار اثرات هورمون استروژنی است که در غده هیپوتالاموس ترشح میگردد. این هورمون در زمان…

هدف از مصرف دارو های مصرفی در دوره های پس از قطع استرویید ها

داروهای این دوره تنها با یک هدف مصرف میگردد و آن عبارت است از: تولید هورمون Luteinizing Hormone یا به اختصار LH. در زمان فعال شدن،LH به سلول های لیدینگ در بیضه ها پیامی مبتنی بر تولید تسوتسترون ارسال مینماید. اصولا ترشح و یا عدم تشح تسوتسترون و مدیریت سطح…

پس از پایان دوره مصرفی استروئید ها برای برگرداندن بدن به حالت طبیعی چه باید کرد؟

به اقدامات و داروهایی که پس از اتمام یک دوره مصرف استرویید انجام میدهیم به اصطلاح Post-Cycle Therapy یا به اختصار PCT گفته میشود. بدن سازان ایرانی این قسمت را پاک سازی بدن مینامند که پس از توضیحات ارایه شده خواهید دانست که در این دوره قرار نیست چیزی پاک…

HCG چیست و نقش آن در دوره Post-Cycle Therapy چه می باشد؟

Human Chorionic Gonadotropin یا HCG داروی باروری است که تمرکز آن بر روی هورمون LH که قبل تر توضیح دادیم میباشد. این دارو اغلب در دوره های PCT برای جلوگیری از کوچک شدن یا atrophy بیضه ها مورد استفاده قرار میگیرد. آتروفی بیضه ها در دوران مصرف استرویید ها به…