چگونگی مصرف و دز مصرفی آرژنین

آرژنین مکملی است که دز مشخصی از آن برای مصرف مشخص نگردیده، اما در منابع مختلف دز دو تا سی گرم در روز ذکر گردیده است.
از عوارض مصرف زیاد آن میتوان به تهوع، اسهال، ضعف و بی‌حالی اشاره نمود، دز ۲ تا ۴ گروم در روز قبل و بعد از تمرین را شروع و در صورت مواجه نشدن با عوارض جانبی آن را بالا ببرید.
استفاده آن را دوماه ادامه داده، و دوماه قطع نمایید

دیدگاهتان را بنویسید