نحوه تزریق سوماتروپین ، تزریق عضلانی یا زیر جلدی

سوماتروپین را می‏توان به صورت تزریق عضلانی یا زیرپوستی استفاده کرد. در طی مطالعات پزشکی، ویژگی‏های فارماکوکینتیک سوماتروپین با استفاده از این دو نوع تزریق تعیین شدند. هنگام تزریق زیرپوستی، سوماتروپین دارای یک سطح مشابه (اما کمی بالاتر) از قابلیت زیستی (۷۵ درصد در مقابل ۶۳ درصد) است. نرخ متابولیسم دارو نیز پس از هر دو نوع روش تزریق یکسان بود؛ و سوماتروپین در تزریق زیرپوستی نیمه‏عمری در حدود ۳٫۸ ساعت و در تزریق عضلانی نیمه‏عمری در حدود ۴٫۹ ساعت را از خود نشان داد. سطوح پایه هورمون غالبا بین ۱۲ تا ۱۸ ساعت پس از تزریق حاصل می‏شوند، که زمان‏های کمتر مربوط به تزریق عضلانی می‏باشد. با توجه به تاخیر در افزایش سطوح IGF-1 که می‏تواند ۲۴ ساعت پس از تزریق hGH در سطح بالایی باقی بماند، فعالیت متابولیک هورمون رشد انسانی بیشتر از سطوح واقعی آن در بدن دوام می‏آورد.

اگرچه میزان جذب دارو در هر دو روش قابل قبول است اما تزریق زیرپوستی روزانه به عنوان روش ترجیحی برای استفاده از سوماتروپین در نظر گرفته می‏شود.

دیدگاهتان را بنویسید