آموزش ۱۵۲ حرکت بدن سازی و فیتنس به صورت فیلم

آشنایی با هورمون های مورد استفاده بدن سازان (استروئید ها)،

ثبت و مشاهده کلیه غذا های مصرفی بر اساس کالری،

ثبت و مشاهده کلیه فعالیت های ورزشی بر اساس کالری،

محاسبه مقدار و نوع کالری مورد نیاز بر اساس وزن، قد، جنسیت و فعالیت روزانه،

رسم نمودار کالری مصرفی و کالری جذب شده،

آشنایی با دوره های پاک سازی و حفظ حجم،

جواب آزمایشات پزشکی،

باور های غلط در بدن سازی و فیتنس،

pedometr و کالری شمار،

همه به صورت رایگان در اختیار شماست.

از کافه بازار دانلود کنید: